Tiedätkö, mitä henkilötietoja keräätte?
Tiedätkö, keillä kaikilla on pääsy henkilörekistereihinne?
Tiedättekö missä keräämiänne henkilötietoja säilytetään?
Säilytetäänkö henkilötietoja EU:n sisällä vai ulkopuolella?
Tiedätkö mitä tarkoittaa rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä?
Missä rooleissa yrityksenne tai yhdistyksenne toimii?
Onko yrityksellenne tai yhdistyksellenne nimetty erillinen tietosuojavastaava?
Oletteko valmistaneet erillisen tietoturvadokumentin, johon olette dokumentoineet tietoturvakäytäntönne?
Onko henkilöstöänne koulutettu ymmärtämään GDPR:n vaikutukset toimintaanne?
Haluatko keskustella lisää turvallisesta ja GDPR-yhteensopivasta digimarkkinoinnista?